toc Рубрики

Науково-методологічний семінар „Циклічність економіки та фінансова політика”

Науково-методологічний семінар „Циклічність економіки та фінансова політика” photo_camera
17 жовтня в Національному університеті ДПС Україні в м. Ірпінь Київської області відбувся Науково-методологічний семінар „Циклічність економіки та фінансова політика”, що проводився Науково-дослідним інститутом фінансового права. Участь у семінарі взяли спеціалісти з Національного банку України, Міністерства фінансів України, Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Науково-дослідного інституту фінансового права. У ході дискусії обговорювалися прикладні питання виділення циклічної компоненти економічної динаміки та ідентифікації дискреційної складової монетарної та фіскальної політики.
Семінар було організовано у формі діалогу вузького кола спеціалістів з макроекономічного регулювання та моделювання економічних процесів. Центральним елементом програми семінару стали три доповіді, що жваво обговорювалися всіма учасниками заходу.

Результати свого дослідження представив завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції НДІ ФП, к.е.н. Вдовиченко Артем Миколайович. У доповіді «Циклічність фіскальної та монетарної політики в Україні» автор приділив увагу поняттям циклу та тренда економіки, а також принципово різним моделям часових рядів, що їх описують. Значна частина доповіді була присвячена проблемам ідентифікації дискреційних заходів фіскальної та монетарної політики. Основним висновком представленого дослідження була констатація ациклічності фіскальної політики в Україні та відсутність зв’язку між дискреційними діями у сфері монетарної та фіскальної політики. 
Юрій Володимирович Шоломицький, головний економіст Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, виступив з доповіддю «Оцінка економічного циклу: джерела інформації та способи оцінювання на прикладі простої структурної моделі», у якій запропонував дещо розширене розуміння економічного циклу, звернув увагу на різні підходи до його визначення. Учасникам семінару було продемонстровано основні принципи побудови і роботи структурних макроекономічних моделей, що використовуються НБУ для аналізу макроекономічної політики та прогнозування. Юрій Володимирович наочно продемонстрував розбіжності в результатах моделювання циклу при застосуванні різних алгоритмів декомпозиції часових рядів. 
Жваве обговорення викликала доповідь «Визначення автоматичної і дискреційної складової фіскальної політики в Україні» за матеріалами дослідження заступника начальника НДЦ ПО, д.е.н., с.н.с. Швабія Костянтина Івановича та наукового співробітника відділу податкової політики та методології оподаткування Новицької Надії Володимирівни. Зацікавленість в учасників семінару викликала методика виділення автоматичних стабілізаторів та дискреційних заходів фіскальної політики. У ході обговорення доповіді було виділено окремі проблеми, з якими стикається дослідник при роботі з показниками заходів фіскальної політики. 
Обговорення питань циклічності економіки та макроекономічної політики відбувалося в умовах гострої дискусії, яку вели директор з економічних досліджень Міжнародного центру перспективних досліджень Шумило Ігор Анатолійович, начальник відділу організації обліку та аналізу інформації Управління адміністрування платежів Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Зварич Ольга Володимирівна, в. о. директора НДІ ФП, к.е.н., доцент, с.н.с. Серебрянський Дмитро Миколайович. У центрі уваги учасників диспуту були концептуальні моменти поняття «розрив випуску», можливості його оцінки, проблеми виміру впливу фіскальної політики на економічну динаміку, структурні особливості економіки України.
Проведення науково-методичного семінару сприяло обміну досвідом проведення прикладних досліджень у сфері макроекономічної політики і допомогло виділити проблеми, що зустрічаються у роботах подібного характеру.