toc Рубрики

Відбулось засідання круглого столу „Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України”

Відбулось засідання круглого столу „Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України” videocam photo_camera
 грудня 2012 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого толу на тему: „Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України”. Тематичні напрями науково-практичного круглого: 
1.    Податкова політика України в контексті імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство.
2.    Податковий кодекс України: механізми вдосконалення, реалії оподаткування, перспективи впровадження європейських стандартів.
3.    Проблеми та перспективи адаптації місцевих податків до вимог ЄС.
4.    Реформування податкової служби України з урахуванням європейського досвіду.

Актуальність тематики заходу привернула увагу вчених з наукових та навчальних закладів України, аспірантів та практичних співробітників органів державної податкової служби. Зокрема, приймали активну участь в обговоренні основних питань круглого столу: Селезень Павло Олександрович к.ю.н., старший науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Тимченко Ліліана Олексіївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету ДПС України, Новицький Андрій Миколайович д.ю.н., в.о. начальника Науково-дослідного центру з проблем оподаткування та інші.
Прийняли участь, також Куц Мар’яна Олегівна, начальник відділу експертизи проектів нормативно-правових актів, візування роз’яснень Юридичного управління Департаменту правової роботи ДПС України з темою доповіді: До питання легалізації та декларування доходів фізичних осіб в Україні, Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна д.ю.н., доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права з темою доповіді: Про необхідність адаптації податкового законодавства України, Балакін Роберт Леонідович, к.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту, “Академія фінансового управління”  та інші.
Учасники науково-практичного круглого столу ухвалили проект рекомендацій, які будуть упроваджені у практичну діяльність та подальші наукові дослідження:
Зокрема, закріплення обов’язку гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами передбачає не тільки прагнення Української держави до створення політичної асоціації і економічної інтеграції з ЄС, але й сприяє здійсненню системних реформ, зокрема розвитку і зміцненню демократичних інститутів.
Сучасні тенденції вдосконалення вітчизняного податкового законодавства шляхом гармонізації з нормами права ЄС активно обговорювалися у широкому колі наукового та професійного товариства під час круглого столу “Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України”.
Учасники засідання круглого столу дійшли таких висновків:
1.    Гармонізація і уніфікація є основними способами правової інтеграції, однак вони відрізняються як за юридичною формою вирішення поставлених перед ними завдань, так і за своїми результатами. Під час гармонізації відбувається зближення права та законодавства, усунення суперечностей, колізій, а під час уніфікації впроваджуються єдині норми в різні національні правові системи.
2.    В Україні процес імплементації норм міжнародного права на національному рівні має багато недоліків, зумовлених здебільшого недосконалістю нормативно визначеної основи імплементації норм міжнародного податкового права і податкової політики держави. Ряд елементів європейської гармонізації Україною вже реалізовано.
Унаслідок розширення ЄС Україна отримала прямий доступ до єдиного, розширеного, гармонізованого ринку ЄС з 450 мільйонами споживачів. Фактично Україна більше, ніж інші країни, зможе мати переваг від доступу до єдиного ринку ЄС з високим рівнем відкритості, єдиним переліком торгових правил і адміністративних процедур, єдиним митним тарифом та з вільним рухом товарів, послуг, громадян і капіталу без внутрішніх бар’єрів (прикордонного контролю, сертифікатів).
3.    Наступні кроки у напрямі гармонізації податкового законодавства передбачають уніфікацію ставок ПДВ та акцизів, узгоджене адміністрування податків. У радикальному варіанті пропонується формування єдиної бази та спільне узгодження ставок оподаткування (щонайменше їх мінімальних значень) на загальноєвропейському рівні, а також скоординований розподіл податкових надходжень.
Крім того, важливими кроками на шляху побудови цілісної та всеосяжної законодавчої бази й гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС є удосконалення законодавства з питань трансферного ціноутворення з використанням методології організації економічного співробітництва та розвитку; запровадження механізму індексації ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на розмір податків; перехід на систему платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу з метою встановлення справедливої плати за використання природних ресурсів; зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації практики ухиляння від оподаткування, а також стимулювання інвестицій в українську економіку.
4.    Ключовим напрямом підвищення ефективності податкових систем як основи для їх удосконалення може бути активне втілення фундаментальних принципів оподаткування, що є надбанням багатьох поколінь учених і практиків. І хоча ці заходи специфічні для окремих країн, які вирізняються прихильністю до тієї чи іншої економічної теорії та власною інтерпретацією положень, у цілому вони спрямовані на досягнення справедливості й ефективності оподаткування. У більшості держав світу податкова система впливає на стабілізацію економічного циклу, стимулювання економічного зростання, обмеження інфляції та безробіття.
За результатами проведення наукового заходу планується видання збірника наукових праць.