toc Рубрики

Відбулось чергове засідання Вченої ради інституту

Відбулось чергове засідання Вченої ради інституту
28 листопада 2012 року у Науково-дослідному інституті фінансового права Національного університету державної податкової служби України відбулося засідання Вченої ради, на якому розглядалися важливі аспекти діяльності наукової установи. Зокрема, порядок денний передбачав обговорення таких питань: 
1. Про рекомендацію проміжного звіту за плановою темою дослідження „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС”.
2. Про рекомендацію до здачі на рецензування замовнику посібника-довідника „Оперативний облік в органах ДПС України”.
3. Про науково-дослідну та організаційну діяльність НДІ фінансового права у 2012 році.
4. Про основні напрями діяльності НДІ фінансового права у 2013 році.
5. Про рекомендацію заключних звітів за результатами виконання наукових досліджень на госпрозрахункових засадах.
6. Про внесення змін до Положення про Вчену раду Науково-дослідного інституту фінансового права.
Головувала на засіданні Вченої ради заступник директора з наукової роботи НДІ фінансового права, д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України Воронова Лідія Костянтинівна.
Серед запрошених також були присутні представники ДПС України, а саме: Нізамова Алія Наліковна, Шульга Володимир Андрійович і співробітники Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби ДПС України.
Про виконання теми „Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі ДПС” доповів керівник авторського колективу Дюрядін Віктор Петрович, який представив на розгляд членів Вченої ради основні результати виконання дослідження у 2012 році та презентував посібник-довідник „Оперативний облік в органах ДПС України”, співавторами якого стали виконавці планового дослідження.
Підвела підсумки щодо організаційної та наукової діяльності у 2012 році вчений секретар Онуфрик Маріанна Святославівна, а також довела до відома присутніх інформацію про основні напрями діяльності НДІ фінансового права у наступному році.
Члени Вченої ради одноголосно схвалили звіти за результатами виконання наукових досліджень на госпрозрахункових засадах, що виконуються на замовлення Державної навчально-наукової установи „Академія фінансового управління”. Основні результати дослідження презентували керівники авторських колективів, а саме: к.е.н. Вдовиченко Артем Миколайович за темою „Вдосконалення системи оцінки ризиків, пов᾿язаних з державним боргом”; д.е.н., професор Тарангул Людмила Леонідівна за темою „Науково-методичні засади оцінки податкового потенціалу”; к.е.н., с.н.с. Серебрянський Дмитро Миколайович за темою „Бюджетна консолідація в умовах економічних реформ”.
З метою удосконалення роботи Вченої ради, підвищення ефективності її діяльності та у зв᾿язку з реорганізацією НДІ фінансового права юрисконсульт інституту Рибачок Володимир Володимирович представив нову редакцію Положення про Вчену раду Науково-дослідного інституту фінансового права, яку одностайно підтримали всі присутні на засіданні члени. 
За результатами роботи Вченої ради ухвалено рішення, яке сприятиме вдосконаленню організаційної та наукової діяльності в інституті.
Детальніше з презентаційними матеріалами можна ознайомитися за посиланнями наведенеми нижче.