toc Рубрики

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : збірник тез ІІ науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь – м. Хмельницький, 18-30 травня 2018 року. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2018. – 125 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; напрямам забезпечення митної безпеки України; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; аналізу ризиків в системі митного контролю.

Тези, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи.

Збірник тез підготовлено відділом дослідження митних ризиків Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Точка зору редакційної колегії не завжди збігається з думкою авторів. У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика, які були запропоновані учасниками конференції.

Відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції та їх наукові керівники.

Завантажити...