toc Рубрики

Удосконалення правового регулювання митної справи

Удосконалення правового регулювання митної справи

Удосконалення правового регулювання митної справи: Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (Хмельницький, 16 травня 2018 року). – Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2018. – 87 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Удосконалення правового регулювання митної справи», що відбулась 16 травня 2018 року.  Дана конференція була спрямована на обговорення результатів наукових досліджень і окреслення проблем удосконалення правового регулювання митної справи, зокрема, у частині щодо застосування правил преференційного походження товару, а також нормативно-правових та організаційних аспектів запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів.

У роботі конференції взяли участь науковці НДІФП, Ужгородського національного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницького національного університету, а також практики ДФС та Закарпатської митниці ДФС.

Розміщені у збірнику тези доповідей присвячені удосконаленню правового регулювання митної справи, а саме: висвітленню проблемних питань реалізації митного законодавства; розгляду актуальних питань застосування правил преференційного походження товару; аналізу нормативно-правових та організаційних аспектів запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів тощо.

Матеріали, включені до збірника, можуть бути корисними як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і практиків, фахівців митної справи.

Завантажити в pdf