toc Рубрики

Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України

Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України

Актуальні проблемимитного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України: збірник тез науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь – м. Хмельницький, 28 травня – 11 червня 2018 року. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2018. - 102 с.

 У збірнику опубліковано тези доповідей науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми  митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України.

Матеріали, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи.

 Збірник наукових праць підготовлено відділом дослідження митних зобов’язань Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Точка зору редакції не завжди збігається з думкою авторів. У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика, які були запропоновані учасниками конференції. Відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції та їх наукові керівники.


Завантажити