toc Рубрики

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : збірник тез науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь – м. Хмельницький, 11-24 вересня 2017 року. Хмельницький: Науково-дослідний центр митної справи, 2017. – 138 с.

У збірнику опубліковано тези доповідей науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; аналізу ризиків в системі митного контролю; запровадження і розвитку інституту УЕО в Україні та світі; правового та організаційного забезпечення системи заходів із запобігання і протидії митним правопорушенням на кордоні України.

Матеріали, включені до збірника, можуть становити інтерес як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і для практиків – фахівців з митної справи.

Завантажити в форматы pdf