toc Рубрики

Відбулось засідання Науково-практичного круглого столу 'Подолання мінімізації податкових зобов᾿язань як чинник детінізації економіки України'

Відбулось засідання Науково-практичного круглого столу 'Подолання мінімізації податкових зобов᾿язань як чинник детінізації економіки України' videocam photo_camera
Тінізація економічних відносин в Україні протягом десятиліть є однією з найвищих у світі, що спричиняє слабку дієвість важелів регулювання економіки, нівелює результати реформування фінансової системи, поглиблює деструктивні явища у соціально-економічному становищі населення тощо. Вважається, що саме надмірне податкове навантаження на суб᾿єктів господарювання є основним мотиваційним фактором, що рухає економіку в „тінь”. 
9 листопада 2012 року у Науково-дослідному інституті фінансового права Національного університету державної податкової служби України було проведено засідання науково-практичного круглого столу „Подолання мінімізації податкових зобов᾿язань як чинник детінізації економіки України” (у межах виконання на замовлення Державної податкової служби України науково-дослідної роботи „Тіньова економіка та оцінка ризиків втрати податкових надходжень”).
У ході проведення наукового заходу відбулося обговорення широкого спектра питань за такими напрямами: 1. Нормативно-правове забезпечення подолання мінімізації податкових зобов᾿язань: стан і перспективи вдосконалення. 2. Оцінка тінізації економічних процесів в Україні внаслідок мінімізації податкових зобов᾿язань. 3. Взаємодія органів ДПС України з іншими органами державної влади щодо попередження та боротьби з ухиленням від оподаткування. 4. Зарубіжний досвід та діяльність міжнародних організацій у сфері попередження та боротьби з ухиленням від оподаткування. 
Відкрила роботу круглого столу проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Тарангул Людмила Леонідівна, яка наголосила, що зниження частки тіньової економіки на 30 % до 2014 року, порівняно з рівнем 2010 року, визначено індикатором успіху реформування податкової системи згідно з Програмою економічних реформ на 2010−2014 роки. Згідно з цим документом зниження рівня тінізації є передумовою досягнення цілей та ефективності передбачених заходів з реформування економіки та соціальної сфери майже за всіма напрямами. 
Учасники науково-практичного круглого столу підтримали позицію модератора заходу – вченого секретаря НДІ фінансового права Онуфрик Маріанни Святославівни, яка підкреслила, що вирішення проблеми детінізації економічних процесів у сфері оподаткування лежить у площині досягнення податкової зрілості і формування податкової культури в українському суспільстві та довіри до влади. Серед засобів вирішення цих проблем доповідач виділила: − забезпечення транспарентності бюджетної системи; − структуризацію загального фонду державного бюджету; − перенесення (переорієнтацію) податкового навантаження у п᾿яти вимірах (з бідних на заможних; з активних доходів на пасивні; з прямих податків на непрямі; з технологічних галузей економіки на суб᾿єктів господарської діяльності, що пов’язана з експлуатацією природних ресурсів; у сфері соціального страхування − з юридичних осіб на фізичних). 
Жваве обговорення викликала доповідь в.о. директора Науково-дослідного інституту фінансового права, к.е.н., старшого наукового співробітника Серебрянського Дмитра Миколайовича, який довів існування тісного взаємозв᾿язку між втечею капіталу та тіньовою міжнародною торгівлею в Україні, у результаті якого бюджет України недоотримує мільярди гривень у вигляді несплаченого ПДВ та мита. Науковець звернув увагу присутніх на необхідність у законодавчому врегулюванні даного питання шляхом розробки проекту Закону України „Про трансфертне ціноутворення” та внесення відповідних змін до Податкового кодексу України. Загалом у роботі круглого столу взяло участь 76 наукових та практичних працівників. 
Свої наукові розробки представили співробітники Державної навчально-наукової установи „Академія фінансового управління”, Національної академії внутрішніх справ України, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Академії муніципального управління, Черкаського державного технологічного університету, Національного університету ДПС України та інших навчальних і наукових установ. Активну участь у дискусії взяли практичні працівники: начальник відділу аналітичного супроводження процесів детінізації економіки Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України Шваюн Людмила Валеріївна; експерт Групи експертів ВГО „Спілка податкових консультантів України” Оковита Антоніна Євгенівна; керівник Департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарату Федерації профспілок України Остапенко Людмила Василівна; представниця Аудиторської палати України Щиголь Ірина Павлівна та інші. 
За результатами роботи учасники науково-практичного круглого столу ухвалили проект рекомендацій, який буде надісланий органам державної влади з метою їх подальшого впровадження у практичну діяльність та використання у наукових дослідженнях.