toc Рубрики

Засідання круглого столу „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”

Засідання круглого столу „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні” photo_camera
 17 травня 2012 року з нагоди Дня науки на базі НДІ фінансового права відбулося засідання круглого столу „Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”.
У роботі взяло участь 112 наукових та практичних працівників численних установ та організацій України, Грузії та Російської Федерації, зокрема: Державної податкової служби України (різних рівнів), ДННУ „Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, апарату Верховної Ради України, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, ДУ „Інститут економіки і прогнозування” НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національного університету „Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Національної академії внутрішніх справ України, Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія), Грузинського технічного університету, Курського державного університету (Російська Федерація) та інших.
З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор, народний депутат України Мельник Петро Володимирович, який відзначив надзвичайну актуальність тематики наукового заходу, охарактеризував головні досягнення бюджетно-податкової реформи на сьогодні як для держави, так і для її громадян та окреслив перспективи подальшого вдосконалення законодавства України, у тому числі у контексті євроінтеграційних прагнень України, адже, як нещодавно підкреслив Президент України Віктор Янукович, курс України на європейську інтеграцію передбачає, насамперед підвищення стандартів якості життя громадян до європейських.
Проблемам подальшого вдосконалення, модернізації різних аспектів діяльності Державної податкової служби України та системи оподаткування присвятили свої доповіді: голова Окружної державної податкової служби – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС України Степенко Сергій Георгійович; директор Департаменту інновацій та трансферу технологій Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Шовкалюк Віктор Степанович та інші учасники круглого столу.
Багато уваги було приділено також реформуванню бюджетної системи України. Зокрема, викликали значний науковий та практичний інтерес доповіді: заступника директора з наукової роботи НДІ фінансового права, д.ю.н., професора, академіка Національної академії правових наук України Воронової Лідії Костянтинівни; старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, к.ю.н. Воротіної Наталії Вікторівни; завідувача сектору правових експертиз відділу державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, к.ю.н. Усенка Романа Анатолійовича.
Оцінку результатів проведених реформ у фінансовій сфері України та їх вплив на стан соціально-економічного розвитку здійснено у виступах: в.о. начальника управління прогнозування, аналізу і податкової звітності ДПС України у Київській області Матвійчук Світлани Миколаївни; завідувача кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління, д.е.н., професора Кондрашихіна Андрія Борисовича; начальника відділу організації обліку та аналізу інформації Управління адміністрування платежів Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Зварич Ольги Володимирівни та інших доповідачів.
Наприкінці засідання круглого столу директор Науково-дослідного інституту фінансового права, д.ю.н., доцент Солдатенко Оксана Володимирівна узагальнила виступи доповідачів та підвела підсумки дискусії. Учасники круглого столу схвалили рекомендації наукового заходу, які будуть розіслані до провідних навчально-наукових установ та органів державної влади відповідно до профілю їх діяльності.