toc Рубрики

Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду

Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду videocam
5 березня 2013 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено засідання науково-практичного круглого столу на тему: „Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України”. Тематичні напрями науково-практичного круглого столу:
-теоретичні засади визначення та функціонування податкових пільг;
-вплив податкових пільг на якісні характеристики податкової системи;
-критерії інвентаризації податкових пільг;
-кількісна та якісна оцінка пільгового оподаткування в Україні;
-концепція податкових витрат в системі публічних фінансів зарубіжних країн: можливості впровадження в Україні;
-оцінка ефективності пільгового оподаткування в Україні.
Відкрила роботу круглого столу проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Тарангул Людмила Леонідівна, яка наголосила, що в Україні не перший рік обговорюються питання пільгового оподаткування. Міжнародна спільнота неодноразово зауважувала, що для уникнення кризових явищ в українській економіці необхідно знижувати дефіцит бюджету за рахунок скорочення субсидій та пільг. У цілях оптимізації податкових преференцій, передбачених податковим законодавством, у 2013 році продовжується робота по систематизації діючих пільг та їх оцінці, вирішення проблем адміністрування, визначення податкових пільг, які користуються найбільшим попитом в цілях модернізації виробництва та запровадження нових технологій.
Директор НДІ фінансового права, к.е.н., с.н.с. Серебрянський Дмитро Миколайович виступив з доповіддю „Необхідність інвентаризації податкових пільг в системі публічних фінансів України”, звернув увагу на те, що програми надання податкових пільг мають бути спрямовані на зниження потенційних втрат бюджету, що забезпечить як мінімум реалізацію принципу справедливості в оподаткуванні, як максимуму – стабілізацію системи публічних фінансів в Україні.
Учасники науково-практичного круглого столу підтримали позицію модератора заходу – завідувача науково-дослідної лабораторії НДІ фінансового права Кармаліти Марії Володимирівни, яка підкреслила, що сьогодні принципового значення набуває питання рівномірного та справедливого розподілення податкового навантаження серед усіх платників податків. А це реалізується, перш за все, за рахунок скорочення або навіть ліквідації багаточисленних та безсистемних податкових пільг. Важливою проблемою бюджетно-податкової політики, що вимагає нагального свого вирішення, є формування обґрунтованого підходу до надання податкових пільг. Система податкових пільг в Україні і досі має істотні відмінності від європейської системи, хоча суттєво намагається рухатися у напрямку гармонізації податкового законодавства. 
Актуальність тематики заходу привернула увагу вчених з наукових установ та навчальних закладів України, працівників органів державної влади, представників громадських організацій. Зокрема, брали активну участь в обговоренні основних питань круглого столу: Скрипник Андрій Васильович д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, Горбачук Василь Михайлович к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Хмільовський Віктор Мечиславович к.с.-г.н., президент Спілки орендарів і підприємців України, заслужений економіст України, шеф-редактор журналу «Роботодавець», Проніна Валентина Іванівна завідувач відділу податків і зборів Асоціації платників податків України, Кононова Алла Миколаївна начальник відділу спеціальних режимів оподаткування та інформаційно-аналітичної роботи Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України та інші. 
Прийняли участь, також Фрадинський Олександр Анатолійович к.е.н., доцент, завідувач відділу наукових досліджень з економічних питань митної справи Державного науково-дослідного інституту митної справи, Грушевський Віталій Анатолійович голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності податкових органів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат України, Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., докторант кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету ДПС України, Балакін Роберт Леонідович, к.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів Науково-дослідного фінансового інституту, “Академія фінансового управління” та інші.
Учасники засідання науково-практичного семінару дійшли висновків, що на сьогодні: 
1.Першочерговими заходами (0-6 місяців) можна вважати:
-проведення інвентаризації податкових пільг;
-удосконалення Довідника податкових пільг;
-здійснення оцінки ефективності (соціальної, економічної, фіскальної, екологічної) існуючих податкових пільг у межах національної економіки;
-отримання кількісної та вартісної оцінки наслідків застосування податкових пільг від профільних міністерств та відомств.
2.Короткостроковими заходами (6-12 місяців) можна вважати:
–запровадження Методики вартісної оцінки ефективності використання податкових пільг;
–удосконалення, спрощення та уніфікація форми звітності про суми отриманих та використаних податкових пільг;
–дослідження впливу пільг на поведінку господарюючих суб’єктів;
–розширення податкової бази за рахунок спрощення та зменшення кількості податкових пільг та звільнень від оподаткування.
3.Стратегічними заходами (12-18 місяців) можна вважати:
–регламентацію чіткого порядку надання податкових пільг виключно на основі техніко-економічного обґрунтування необхідності їх надання;
–впровадження Концепції податкових витрат у систему державних фінансів України;
–вдосконалення податкової політики у сфері надання податкових пільг в межах подальших пріоритетів розвитку економіки;
–зниження граничних ставок податків за умови розширення податкової бази.
Проведення науково-практичного круглого столу сприяло обміну ідеями у сфері пільгового оподаткування і допомогло виділити проблеми, що вимагають подальшого дослідження.