toc Рубрики

Відбулося засідання науково-практичного круглого столу «Реформування системи матеріального стимулювання та соціального забезпечення державних службовців».

Відбулося засідання науково-практичного круглого столу «Реформування системи матеріального стимулювання та соціального забезпечення державних службовців».

28 жовтня 2016 року в межах науково-дослідної роботи «Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної служби» відбулося засідання науково-практичного круглого столу «Реформування системи матеріального стимулювання та соціального забезпечення державних службовців».

Круглий стіл було проведено з метою узагальнення теоретико-правових засад та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення матеріального та соціального забезпечення працівників у системі державних органів.

У ході роботи науково-практичного заходу учасники досягли згоди щодо актуальності вивчення передового досвіду країн, економічні та соціально-політичні характеристики яких наближені до показників України. З урахуванням усіх дискусійних моментів було запропоновано перспективні напрями вдосконалення вітчизняної системи матеріального та соціального забезпечення держслужбовців, що передбачають упровадження сучасних інструментів мотивації співробітників та покращання їх матеріально-побутового забезпечення.

За матеріалами роботи круглого столу формується електронний збірник наукових тез, який буде розміщено на сайті НДІ фіскальної політики.