toc Рубрики

Засідання круглого столу “Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”

Засідання круглого столу “Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”
3 вересня 2011 року Науково-дослідним інститутом фінансового права Національного університету державної податкової служби України та Національної академії правових наук України проведено засідання круглого столу “Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”.
Засідання круглого столу “Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”
23 вересня 2011 року Науково-дослідним інститутом фінансового права Національного університету державної податкової служби України та Національної академії правових наук України проведено засідання круглого столу “Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи”.
Ініціаторами та організаторами проведення науково-практичного круглого столу виступили Науково-дослідний інститут фінансового права та Департамент правової роботи ДПС України.В роботі круглого столу прийняли участь 35 наукових та практичних працівників.
Основними напрямами роботи науково-практичного круглого столу стали: теоретичні аспекти трансформації податкової системи України в контексті впровадження Податкового кодексу; вітчизняний досвід і міжнародна практика кодифікації та вдосконалення податкового законодавства; проблеми реалізації норм Податкового кодексу в контексті реорганізації податкової системи; реформування системи адміністрування податкових та неподаткових платежів відповідно до норм Європейського Союзу.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася директор науково-дослідного інституту фінансового права, д.ю.н., с.н.с., доцент Солдатенко Оксана Володимирівна.
З науковими доповідями виступили: начальник НДЦ ПО, д.е.н., професор З. С. Варналій; суддя Вищого адміністративного суду України Усенко Є. А.; начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ ПО, к.ю.н., с.н.с. А. М. Новицький; заступник начальника відділу правової експертизи нормативно-правових актів Юридичного управління ДПА у Донецькій області Дєгтярьов Д. Т.; к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка Мостовий А. С. У дискусії взяли участь та виступили співробітники НДІ ФП: Білецька Г. М., Трубін І. О., Ромоненко В. В., Кармаліта М. В.
У роботі науково-практичного круглого столу брали участь представники ДПА у Харківській області, Департаменту правової роботи ДПС України, відділу правової експертизи нормативно-правових актів Юридичного управління  ДПА в Київській області, юридичного відділу Новоград-Волинської ОДПІ, професорсько-викладацького складу Національного університету державної податкової служби України, а також інших навчальних закладів, зокрема: Національної академії прокуратури України, Донецької філії ПВНЗ “Європейський університет”, Донецького державного університету управління, Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановьсько.
За результатами роботи учасники науково-практичного круглого столу обговорили конкретні пропозиції щодо подальшого реформування податкової системи України в контексті імплементації до норм Європейського Союзу, що надасть можливість ефективно реалізувати податкову політику України.