toc Рубрики

Інтернет-конференція «Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО»

Інтернет-конференція «Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО»

15 вересня 2016 року Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проведено Інтернет-конференцію «Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО».

Конференція проводилась з метою визначення передумов запровадження інституту УЕО в Україні відповідно до вимог положень Рамкових стандартів ВМО та перспектив його подальшого розвитку в контексті імплементації європейського митного законодавства у вітчизняне. Програма Інтернет-конференції передбачала обговорення сучасних аспектів формування безпечного міжнародного ланцюга постачання, а саме:

- історичні аспекти та передумови виникнення та розвитку інституту УЕО;

- міжнародний досвід функціонування інституту УЕО;

- світова практика та особливості взаємного визнання статусу УЕО;

- європейський досвід щодо митних спрощень економічним операторам при переміщенні товарів уповноваженими товаровідправниками та уповноваженими товароотримувачами;

- перспективи удосконалення вітчизняного правового регулювання інституту УЕО в Україні.

Для участі було подано 23 тези для розміщення у збірнику конференції. Кількість учасників конференції склала 32 науковці, серед яких доктори та кандидати наук, аспіранти й фахівці–практики з питань здійснення державної митної справи. Досить широкою була географія авторів. Активну участь в обговоренні проблем забезпечення безпеки та спрощення митних процедур міжнародної торгівлі для економічних операторів взяли представники Департаменту організації митного контролю ДФС України, Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС України, Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС України, Хмельницької митниці ДФС, Київської митниці ДФС, Закарпатської митниці ДФС, Київської міської митниці ДФС, Львівської митниці ДФС, науковці НУ «Львівська політехніка» Хмельницького національного університету, Тернопільського національного економічного університету, Одеського національного політехнічного університету та Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби. 

За матеріалами роботи конференції формується електронний збірник наукових тез, який буде розміщено на сайті інституту .