toc Рубрики

Науково-практичний семінар „Актуальні питання вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України”

Науково-практичний семінар „Актуальні питання вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України”

13 вересня 2016 року на базі Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України в межах науково-дослідної роботи «Вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах доходів і зборів України» відбувся науково-практичний семінар „Актуальні питання вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України”.
Семінар відбувся за участю керівництва Головного управляння внутрішньої безпеки ДФС України та радника Офісу технічної допомоги Казначейства США Роберта КОРТЕЗІ.
Зокрема з доповідями виступили:

РОЗУМ Олександр Миколайович,
к.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу досліджень організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
„ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ЯК НАПРЯМ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДФС УКРАЇНИ”.

МАРТИНОВ Сергій Володимирович,
заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.
КАЛУГІНА Наталія Вікторівна
начальник відділу Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України,
„ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДФС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ”.

ЮРОВСЬКИЙ Дмитро Борисович,
Голова Комітету з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань і податкової міліції Громадської ради при ДФС України,
„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДФС УКРАЇНИ У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ У ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНАХ”.

ДЕЙНЕКА Вікторія Феліксівна,
завідувач відділу досліджень організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
„ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ТА ФАКТОРІВ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ТА ПРОЦЕДУР СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ДФС УКРАЇНИ”.

ДОЛГИЙ Олександр Андрійович,
доктор наук, професор, головний науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності,
„ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ”.

ДОЛГИЙ Олександр Олександрович,
к.ю.н., с.н.с, старший викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді Національного академії прокуратури України,
„РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ”.

ШКУРЕНКО Наталія Григорівна,
науковий співробітник відділу досліджень організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
„ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ”.

ШАВЛО Ірина Анатоліївна,
науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності Науково-дослідного інституту фіскальної політики,
„ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ”.

Підводячи підсумки учасники семінару зазначили, що визначення та моніторинг корупційних ризиків у діяльності Державної фіскальної служби України є одним із першочергових завдань запобігання корупції у фіскальній службі. Разом з тим, було відмічено, що отримані результати в ході виконання НДР створюють передумови для досягнення мети щодо реалізації вдосконалення системи управління корупційними ризиками.