toc Рубрики

Круглий стіл “Правові засади розвитку місцевих фінансів”

Круглий стіл “Правові засади розвитку місцевих фінансів”
10 червня 2011 року в Національному університеті державної податкової служби України відбувся науково-практичний круглий стіл “Правові засади розвитку місцевих фінансів”, приурочений до 90-річчя навчального закладу та до 10 річчя НДІ фінансового права.
Організатором круглого столу виступив Науково-дослідний інститут фінансового права, яким виконується фундаментальне дослідження. Завданням круглого столу стали відокремлення проблемних питань зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів та ефективного управління місцевими фінансовими ресурсами, розробка рекомендацій та науково обґрунтовані пропозиції для використання їх у практичній діяльності, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів Національного університету ДПС України.
На обговорення учасниками наукового заходу винесено такі питання:
– доходи та видатки місцевих бюджетів за Бюджетним кодексом України: результати нововведень;
– місцеві податки і збори у контексті Податкового кодексу України;
– правове регулювання міжбюджетних відносин;
Зі вступним словом-привітанням до учасників науково-практичного круглого столу звернулися проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор Тарангул Людмила Леонідівна, директор Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України, д.ю.н., доцент Солдатенко Оксана Володимирівна та академік Національної академії правових наук України, заступник директора НДІ фінансового права Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор Воронова Лідія Костянтинівна.
ок збільшення їЗ доповіддю “Місцеві бюджети: реалії та перспективи” виступила д.ю.н., доцент Солдатенко Оксана Володимирівна. Зокрема, вона зосередила увагу на питанні зміцнення місцевих бюджетів не тільки за рахунок збільшення їх 
дохідної частини, а й за допомогою збалансування надходжень і витрат, що дозволить створити єдиний, цілісний механізм управління місцевими бюджетами і зробить їх основною ланкою соціально-економічних перетворень.
Про Податковий кодекс і місцеві бюджети: перші результати доповів д.ю.н., професор, завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, представник Бюджетного комітету Донецької міської ради Богачов Сергій Валентинович.
 З перспективами місцевих податків і зборів у контексті положень Податкового кодексу ознайомила присутніх суддя Вищого адміністративного суду України Усенко Євгенія Андріївна.
Про найважливіші проблеми юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства у сфері місцевих фінансів доповіла завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, д.ю.н., доцент Якимчук Наталія Яківна.
З доповіддю “Проблеми формування місцевих бюджетів у фінансово-правовій доктрині” виступила асистент кафедри фінансового права Національного університету ДПС України Кармаліта Марія Володимирівна.У дискусії брали участь наукові співробітники та практичні працівники Державної податкової служби України, результатом якої стали відповідні рекомендації.
У науково-практичному круглому столі взяли участь понад 57 учасників (з них: 18 докторів наук; 35 кандидатів наук) з більше як 20 установ, організацій та вищих навчальних закладів, зокрема: Державної податкової служби України; Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України; Інституту економіко-правових досліджень НАН України; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Національного університету ім. Т. Г. Шевченка; Національної академії прокуратури України; Академії муніципального управління; Міської державної адміністрації міста Севастополя; Київського національного торговельно-економічного університету; Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьк та ін.
За результатами роботи учасники науково-практичного круглого столу ухвалили проект рекомендацій, які будуть упроваджені у практичну діяльність та подальші наукові дослідження. Це дасть можливість ефективніше формувати місцеві бюджети в Україні та сприятиме вдосконаленню управління місцевими фінансовими ресурсами.
За результатами круглого столу готується збірник тез доповідей.