toc Рубрики

Міжнародна науково-практична конференція „Фінансове право у ХХІ столітті: досягнення та перспективи”

Міжнародна науково-практична конференція „Фінансове право у ХХІ столітті: досягнення та перспективи” videocam photo_camera
4–7 жовтня 2011 року Науково-дослідним інститутом фінансового права спільно з Національним університетом державної податкової служби України та за підтримки Державної податкової служби України, проведено міжнародну науково-практичну конференцію „Фінансове право у ХХІ столітті: досягнення та перспективи”.

Науковий захід організовано до 90-річчя Національного університету державної податкової служби України та присвячено десятій річниці створення Науково-дослідного інституту фінансового права.

До складу організаційного комітету конференції увійшли: Захарченко Віталій Юрійович – Голова Державної податкової служби України, генерал-майор податкової міліції, кандидат наук з державного управління, заслужений юрист України; Мельник Петро Володимирович – ректор Національного університету державної податкової служби України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений економіст України, заступник Голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України; Тацій Василь Якович – президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України.
У роботі конференції взяли участь 165 фахівців у сфері фінансового права – це представники вітчизняної школи фінансового права, засновником якої є доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Лідія Костянтинівна Воронова, а також воронезької, московської, саратовської шкіл фінансового права, представники  Таджикистану, Грузії, Польщі, Німеччини, Франції.

Крім того, серед учасників конференції були фахівці робота яких має пряме відношення до реалізації наукових розробок на практиці, зокрема це представники органів податкової служби, митної служби, державного казначейства, контрольно-ревізійних органів України.
Робота конференції здійснювалась у декілька етапів. Програма наукового заходу передбачала проведення пленарного засідання (5 жовтня 2011 року) та секційних засідань за напрямами, що були визначені організаторами конференції (6 жовтня 2011 року).
На пленарному засіданні виступили відомі та визнані в світі науковці: Тихий Володимир Павлович – віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Воронова Лідія Костянтинівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи НДІ фінансового права; Єфименко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, президент Держаного навчально-наукового закладу „Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України; Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України; Грачова Олена Юріївна – доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та виховної роботи Московської державної юридичної академії імені О. Е. Кутафіна; Козирін Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою фінансового права Національного дослідного університету „Вища школа економіки” (Москва); Івлієва Марина Федорівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою фінансового права юридичного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова та інші.

Секційні засідання були організовані за такими напрямами:
–           наука фінансового права в умовах глобалізації; фінансове право як навчальна дисципліна: сучасний стан та перспективи розвитку;
–           концептуальні принципи розвитку фінансового права в 21 столітті;
–           правове забезпечення бюджетних відносин в умовах виходу з економічної кризи;
–           правове регулювання суспільних відносин у сфері оподаткування на сучасному етапі;
–           правові принципи організації фінансового контролю і фінансово-правової відповідальності;
–           фінансово-правове регулювання ринків фінансових послуг і грошового обігу.

У процесі роботи конференції учасники дійшли спільної думки щодо необхідності вдосконалення понятійного та категоріального апарату фінансового права. З погляду на це більшість вчених рекомендувала:
1) зосередити увагу юристів-науковців та юристів-практиків на необхідності уніфікації понять, які вживаються в юридичній науці та використовуються на практиці у правових актах держави і місцевого самоврядування, з метою уникнення юридичних колізій у нормативно-правових актах, що регулюють публічні фінансові відносини в Україні;
2) переглянути сучасний категоріальний апарат фінансового права з метою його оновлення на основі останніх досягнень юристів-науковців, які присвятили свої наукові розробки дослідженню зазначеної проблеми;
3) вживати новий, визнаний у науковій літературі категоріальний апарат фінансового права, нові визначення базових понять у всіх підгалузях та інститутах фінансового права при написанні: підручників, навчальних посібників з фінансового права, методичних рекомендацій.
У комплексному вигляді, з урахуванням результатів роботи по секціях, рекомендації учасників конференції направлено до провідних наукових та освітніх установ нашої держави, до органів державної влади України, до ряду громадських організацій.
До складу організаційного комітету конференції увійшли: Захарченко Віталій Юрійович – Голова Державної податкової служби України, генерал-майор податкової міліції, кандидат наук з державного управління, заслужений юрист України; Мельник Петро Володимирович – ректор Національного університету державної податкової служби України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений економіст України, заступник Голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України; Тацій Василь Якович – президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України.

Збірник наукових праць: