toc Рубрики

Науково-практичний круглий стіл «Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект»

Науково-практичний круглий стіл «Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект» photo_camera

08 вересня 2015 року в Науково-дослідному інституті фінансового права проведено науково-практичний круглий стіл «Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект».

Ідея проведення такого науково-комунікативного заходу пов’язана з необхідністю висвітлення та обговорення результатів наукового дослідження «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», що здійснюється спіробітниками Інституту.

Для обговорення учасникам науково-практичного столу, було запропоновано такі напрями:

- реформування вітчизняних податкових правовідносин у контексті євроінтеграційного спрямування;

- економічні наслідки нормативно-правових та інституційних перетворень у процесі євроінтеграції;

- оцінка перспектив України на шляху до членства в Європейському Союзі.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся директор Науково-дослідного інституту фінансового права к.е.н., с.н.с., доцент Серебрянський Д. М. В своїй промові він звернув увагу присутніх на відсутність європейського вектору в основних положеннях податкової реформи, а також наголосив на необхідності враховувати особливості національної економіки України на шляху до євроінтеграції.

Підтримуючи позицію Серебрянського Д. М., к.ю.н. в. о. завідувачанауково-дослідної лабораторії Трубін І. О., згадав про важливість наукового пізнання та анонсував презентацію результатів наукового дослідження, коротко озвучивши його наукову новизну. Важливим для процесу формування вітчизняної державної політики оподаткування стали висновки отримані, к.е.н. заступником завідувача науково-дослідної лабораторії №2 Лисецькою Н. М., при дослідженні соціально-економічних аспектів європейської інтеграції, зокрема сучасний підхід країн-членів ЄС до питань інтеграції сусідніх країн. Пропонуючи для обговорення результати власного наукового пошуку Євсєєва І. О., сконцентрувала увагу учасників круглого столу на тому, що сформульовані пропозиції зміни правового механізму акцизного податку можна реалізувати таким чином, що б відбулось зменшення доходів до державного бюджету. Важливим був виступ к.ю.н., с.н.с., доцента, заступника завідувача науково-дослідної лабораторії №1 Селезення П. О., який поділився з присутніми своїм баченням можливості використання в Україні Концепції належного урядування.

Крім співробітників Науково-дослідного інституту фінансового права в роботі науково-комунікативного заходу взяли участь представники Національного університету державної податкової служби України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Київської державної академії водного транспорту, Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі та Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України тощо.


Підсумовуючи результати засідання учасники науково-практичного круглого столу наголосили на необхідності обов’язкового доведення сформульованих рекомендацій до органів державної влади.