toc Рубрики

"Можливості для фінансової девальвації в невеликих відкритих економіках: на прикладі України"

У першому номері журналу Post-Communist Economies опубліковано статтю «Opportunities for fiscal devaluation in small open economies: the case of Ukraine», авторами якої є співробітники НДІ фінансового права – Вдовиченко Артем Миколайович та Зубрицький Артур Ігорович. Даний журнал індексований у ряді наукометричних баз (Current Contents/Behavioral Sciences, Sage Human Resources Abstracts, Sage Public Administration Abstracts, Scopus, Social Sciences Citation Index and Social SciSearch) і, за підсумками 2013 року, має імпакт-фактор 0,393.

У самій статті розглянуто вплив фіскальної девальвації на торговий баланс країни з малою відкритою економікою. Передбачається, що, як правило, такі країни є прайс-тейкерами, що означає низьку цінову еластичність експорту та імпорту. Якщо це припущення правильне, то тоді неможливо здійснювати вплив то говельний баланс через механізм цін і, відповідно, фіскальна девальвація не матиме значних наслідків. Щоб підтвердити або відхилити цю гіпотезу, автори проаналізували причинно-наслідкові звязки між змінами в динаміці індикатора фіскальної девальвація і зовнішньої торгівлі. Після застосування серії тестів на казуальність до українських даних автори стверджують, що динаміка торговельного балансу викликає зміни в показниках ПДВ і соціальних внесків. Зворотний причинно-наслідковий зв’язок не був виявлений. Цей факт, з одного боку, розглядається як доказ 

неефективності фіскальної девальвації в економіках, подібних до української, а з іншого - як свідчення ролі України як прайс-тейкера у міжнародній торгівлі. Потенційний нульовий ефект від фіскальної девальвації підтвердило SVAR-моделювання.

Колектив НДІ фінансового права вітає авторів статті з публікацією в рейтинговому виданні економічного профілю досліджень.

З електронним варіантом статті можна ознайомитися за посиланням: http://www.tandfonline.com/eprint/Wg6iueKPbXPqDspaV7uM/full#.VNh0V-asWPA