toc Рубрики

Науково-практичний семінар «Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект»

Науково-практичний семінар «Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект»


15 грудня 2014 року Науково-дослідним інститутом фінансового права в межах НДР «Економіко-правові наслідки адаптації податкового законодавства в умовах корегування плану дій Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» проведено науково-практичний семінар «Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект».

Серед основних напрямів роботи засідання науково-практичного семінару було визначено такі питання:

  •  напрями адаптації вітчизняного законодавства в сфері ПДВ;

  •         концептуальні пропозиції щодо наближення вітчизняного законодавства в сфері акцизного податку;
  •   практична реалізація основних положень Угоди про асоціацію в сфері не прямого оподаткування

Участь у науковому заході взяли фахівці в сфері оподаткування, податкового та фінансового права, міжнародного права – співробітники Національного університету ДПС України, Науково-дослідного центру з проблем оподаткування та Науково-дослідного інституту фінансового права. Серед них: Тимченко Л. Д., д.ю.н., професор, начальник відділу вивчення міжнародного досвіду в сфері оподаткування НДЦ з проблем оподаткування; Нікітіна Л. О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Національного університету ДПС України; Чайка В. В., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права Національного університету ДПС України та інші.

Відкриття засідання відбулось з вітального слова заступника директора Науково-дослідного інституту фінансового права, Дейнеки В. Ф.

науковими доповідями виступили: Федчишин Ю. А., науковий співробітник НДІ фінансового права («Наближення законодавства України у сфері податку на додану вартість до законодавства європейського союзу в межах дії угоди про асоціацію»); Євсєєва І. О. науковий співробітник НДІ фінансового права («Передумови реформування акцизного податку»); Лисецька Н. М. к.е.н., вчений секретар НДІ фінансового права («Зарубіжний досвід акцизного оподаткування послуг в умовах нестабільної економіки»).

Після обговорення основних доповідей, на пропозицію к.ю.н., заступника завідувача лабораторії Науково-дослідного інституту фінансового права Трубіна І. О., учасники науково-практичного семінару взяли участь у обговоренні найбільш актуальних напрямів адаптації вітчизняного законодавства в сфері непрямого оподаткування до законодавства Європейського Союзу. За результатами обговорення сформульовано рекомендації.