toc Рубрики

Науково-практичний семінар «Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України»

Науково-практичний семінар «Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України»


Європейський вибір України став природним наслідком здобуття країною державної незалежності. Для нашої держави інтеграція в Євросоюз − це рух країни до стандартів діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового господарства.

22 травня відбувся Науково-практичний семінар «Асоціація з ЄС: зарубіжний досвід та перспективи для України», організатором якого виступив Науково-дослідний інститут фінансового права.
«Безумовно, пріоритетність цілей інтеграції України в ЄС не означає недооцінки важливості інших стратегічних напрямів зовнішньополітичної діяльності нашої держави, зокрема, значна увага приділятиметься і надалі співпраці з іншими державами СНД та ГУУАМ», − наголосив Ігор Трубін, к.ю.н., заступник завідувача лабораторії № 2 «Проблем удосконалення фінансового контролю та фінансово-правової відповідальності» НДІФП.
Під час заходу обговорювалися такі актуальні питання: досвід зарубіжних країн у контексті реформування податкового законодавства на шляху до членства в Європейському Союзі; нормативно-правові та інституційні перетворення, що здійснені окремими європейськими країнами в межах підписання Угоди про асоціацію з ЄС; економічні наслідки нормативно-правових та інституційних перетворень як результат євроінтеграційних процесів у зарубіжних країнах.
Неодноразово під час доповідей та обговорення наголошувалося, що важливими є чинники, які виходять за межі регіональної інтеграції і ефективний розвиток яких можливий лише у глобальних масштабах. Це особливо стосується розвитку новітніх технологій, пов’язаних з прискореною інформатизацією, революцією в галузі телекомунікацій та біотехнологій. У цьому контексті важливо правильно розставити акценти, забезпечити взаємодію з усіма провідними технологічними центрами світового господарства.
Шляхи і конкретні механізми досягнення євроінтеграційних цілей України, тактичні підходи мають бути гнучкими, чутливими до змін, що відбуваються всередині держави, в Європейському Союзі та у всьому світі.
Нині зусилля мають зосередитися на суттєвому поглибленні та розширенні практичного співробітництва між Україною та ЄС за всіма магістральними напрямами: політичним, економічним й торговельним; зовнішньополітичним та у сфері безпеки; у галузі юстиції та внутрішніх справ. Така співпраця повинна сприяти здійсненню у країні системних реформ, а також забезпеченню сприятливих для України умов у контексті розширення ЄС.

Виступали:
Серебрянський Д. М. 
Трубін І. О.
Лисецька Н. М.
Корінецький П. А.
Гусак О. Ю.
Сльозко О. О.