toc Рубрики

Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено науково-практичний семінар „Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні”.

Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено науково-практичний семінар „Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні”.

25 квітня 2014 року Науково-дослідним інститутом фінансового права було проведено науково-практичний семінар „Сучасний стан та перспективи вдосконалення оподаткування нерухомого майна в Україні”.

Тематичними напрямами науково-практичного семінару було обрано такі:

  • нерухоме майно як об’єкт оподаткування;
  • вітчизняна практика оподаткування нерухомого майна;
  • методологічні підходи до оподаткування нерухомості у зарубіжних країнах;
  • концептуальні підходи модернізації оподаткування нерухомого майна в Україні.

Актуальність тематики заходу привернула увагу теоретиків і практиків, зокрема представників навчальних закладів та наукових установ України, фахівців Міністерства доходів і зборів України, представників громадськості та бізнесу.

Відкрив засідання к.е.н., с.н.с., директор НДІ фінансового права Дмитро Миколайович Серебрянський наголосивши на актуальності вирішення питань пов’язаних із вдосконаленням оподаткування нерухомого майна в Україні, оптимізацією діяльності органів державної влади та покращанням мікроклімату для платників податків.

Завідувач лабораторії № 2 НДІ фінансового права Марія Володимирівна Кармаліта зосередила увагу присутніх на правовій природі податку на нерухоме майно, особливостях справляння даного податку, а також підкреслила, що внесені корективи до Податкового кодексу України в частині визначення бази оподаткування через загальну площу об’єкта житлової нерухомості сприятиме збільшенню надходжень до бюджету.

У своїй доповіді „Особливості оподаткування нерухомого майна: західна традиція” к.е.н., с.н.с НДІ фінансового права Сергій Васильович Шевчук окреслив основні засади функціонування сучасної системи оподаткування нерухомого майна у розвинених країнах світу, виокремивши окремі положення та пропозиції щодо імплементації відповідних новацій у податкову систему України.

Жваве обговорення викликав виступ д.е.н, професора Національного університету ДПС України Всеволода Петровича Ніколаєва „Цільове оподаткування нерухомості для реновації житлового фонду”, у якому було акцентовано увагу на новаційних підходах визначення бази оподаткування нерухомості, а також необхідності спрямування коштів, отриманих в результаті оподаткування, на підтримку житлової нерухомості у належному стані.

Зацікавленість у присутніх викликала доповідь наукового співробітника НДІ фінансового права Ірини Олександрівни Євсєєвої, у якій були розкриті особливості оподаткування нерухомості у Російській Федерації.

Плідній роботі комунікативного заходу сприяла присутність фахівців-практиків. Так, зокрема, заступник начальника відділу адміністрування майнових податків Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Володимир В’ячеславович Гуцуляк під час обговорення тематичних виступів наголосив на зміні орієнтирів діяльності Міністерства доходів і зборів – його трансформації з фіскального органу у сервісну службу та необхідності у налагодженні паритетних взаємозв’язків між платниками податків та податковими органами.

Активну участь в обговоренні основних питань семінару брали також такі науковці та практичні працівники: начальник управління оподаткування фізичних осіб Ірпінської ОДПІ у Київській області Орехова Оксана Миколаївна; головний ревізор-інспекторвідділу адміністрування майнових податків Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Поліщук Ольга Петрівна; к.е.н., доцент, заступник декана обліково-економічного факультету Національного університету ДПС України Мискін Юрій Ігорович; заступник декана факультету економіки та оподаткування Національного університету ДПС України Мискіна Оксана Олександрівна; к.ю.н., заступник завідувача лабораторії НДІ фінансового права Трубін Ігор Олексійович та інші.

У межах анонсованих тематичних напрямів та обговорення ключових питань учасники семінару ухвалили проект рекомендацій, які будуть упроваджені у практичну діяльність та використані у подальших наукових дослідженнях.