toc Рубрики

ІІІ науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує Вас взяти участь у  ІІІ науково-практичному інтернет-семінарі «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

 Мета науково-комунікативного заходу: розробити практичні рекомендації щодо розвитку фіскальної політики в умовах макроекономічної стабілізації та запропонувати їх для використання у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів Університету ДФС України.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1.  Концептуальні засади фіскальної політики в умовах євроінтеграції.

2.  Проблеми та перспективи вдосконалення системи адміністрування податкових та митних платежів в Україні.

3.  Стан та тенденції протидії правопорушенням у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна 

4. Трибуна молодого науковця.

 До участі в роботі науково-практичного інтернет-семінару запрошуються науковціта фахівці, сфера інтересів яких пов’язана з проблематикою інтернет-семінару.

 УЧАСТЬ У РОБОТІ ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРУ БЕЗКОШТОВНА